Criminologie

septembre 7, 2018 Non Par admin

1. Objekti i kriminologjise
Sipas Sanderlend & Grejs : Kriminologjia eshte shkence qe studion krimin si fenomen social, qe ndihmon ne zhvillimin e perfeksionimin e legjislacionit penal.Ajo mbeshtetet ne tregues e te dhena statistikore te gjithanshme metoda studimore te kualifikuaraanalizat historiko-kriminologjike
2. Kriminologjia klinike dhe e pergjithshme
Kjo ndarje u krijua fillimisht ne Kriminologjine Perendimore, pasi u zhvillua meshume se ajo lindore nga liria e fjales, demokracia dhe mungesa e ndikimeve partiake. Aty u krijuan si fillim Kriminologjia Klinike dhe e Pergjithshme…ashtu si shume emertime kriminoligjike me objektte vecante.
Kriminologjia e Pergjithshme:
* Disipline shkencore per shkaqet e kriminalitetit
* Synon te shpjegoje nocionet kryesore per krimin dhe ndervaresine me faktore te tjere
*Perbehet nga antropologjia, sociologjia e psikologjia kriminale si dhe nga penologjia
* Studion rruget, metodat, te dhenat statistikore per njohjen e fenomeneve kriminale dhe parandalimin e tyre.Kriminologjia klinike:
* Sipas saj objekt studimi ne rradhe te pare duhet te jete individi (autori i VP) i cili duhet te hulumtohet si personat e semure ne klinike shendetesore.
* Sipas njestudiuesi Pinatel, K.K duhet te sqaroje gjendjen e personalitetit te kriminelit dhe anen psikologjike te tij.
* Aplikohen keto procedura:
* Faza e vrojtimit
* Analiza
* Sinteza
*Eksperimenti
3. Tiparet e jashtme me prirje kriminale sipas Lombrozo-s
Rreth viteve 1900 neo-psikiatri Cesare Lombroso shkroi vepren ‘Njeriu Kriminel’ duke hedhur bazat e nje teorie qe u quajtSHKOLLA BIOLOGJIKE. Ai studioi qindra te denuar, te semure psikike e individe te tjere dhe doli ne pefundim se te qenit kriminel eshte nje pririje e brendshme e individit. Sipas tij elementet kriminele…